Jordartslære er studiet av jord som ein naturressurs på overflata av jorda, inkludert jordsmonnsdanning, klassifisering og kartlegging; dei fysiske, kjemiske, biofysiske, kjemiske, biologiske eigenskapane og fertiliteten til jorda, og desse eigenskapane i samanheng med bruk av jorda og jordhandsaming.[1]

Greiner innan jordartslære er mellom anna pedologi (danning, kjemi, morfologi og klassifisering av jrod) og edafologi (påverknad av jorda på organismar, særleg planter).

Sjå òg Endra

Kjelder Endra

  1. Jackson, J. A. (1997). Glossary of Geology (4. ed.). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. s 604. ISBN 0922152349

Bakgrunnsstoff Endra