Jordartslære

Jordartslære er studiet av jord som ein naturressurs på overflata av jorda, inkludert jordsmonnsdanning, klassifisering og kartlegging; dei fysiske, kjemiske, biofysiske, kjemiske, biologiske eigenskapane og fertiliteten til jorda, og desse eigenskapane i samanheng med bruk av jorda og jordhandsaming.[1]

Soil sci.jpg

Greiner innan jordartslære er mellom anna pedologi (danning, kjemi, morfologi og klassifisering av jrod) og edafologi (påverknad av jorda på organismar, særleg planter).

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. Jackson, J. A. (1997). Glossary of Geology (4. ed.). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. s 604. ISBN 0922152349

BakgrunnsstoffEndra