Jordras

Jordras eller jordskred er ei rørsle eller utgliding av jordmassar i skrånende bakkar langs av leire eller fjell.

Datasimulering av jordras i San Mateo County ved San Francisco i 1997.

Jordras førekjem oftast i fjellområde, der det kan bli valdsame konsekvensar for innbyggjarane. Ofte blir jordras framkalla av sterk nedbør, då dei øvste jordlaga er metta med vatn og vert for tunge og ustabile for dei underliggjande, understøttande jordlaga.

Sjå også:Endra

KjelderEndra