Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet, ofte berre omtala i daglegtale som Justisdepartementet, styrer justisvesenet i Noreg med ansvar for politi og påtalemakt. Departementet har som hovudmål å sikra tryggleiken til samfunnet og enkeltmennesket, og at rettstryggleiken for kvar og ein blir verna.

Justis- og beredskapsdepartementet

TypeDepartement
VirkefeltNoreg
Skipa17. november 1818[1]
StatsrådEmilie Enger Mehl (Sp)
HovudkontorNydalen i Oslo, (midl.)
Tilsette408 (2014)[2]
Nettsidewww.regjeringen.no/jd

Justisdepartementet blei oppretta 17. november 18182. departement for justisvesenet og 3. departement for politisaker blei slått saman. I 1940 blei departement delt i to av NS-regjeringa til Justisdepartementet og det utvida Politidepartementet.[1]

Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde Endra

Departementet har desse avdelingane:

  • Plan- og administrasjonsavdelinga
  • Politiavdelinga
  • Sivilavdelinga
  • Lovavdelinga
  • Kriminalomsorgsavdelinga
  • Rednings- og beredskapsavdelinga
  • Polaravdelinga

i tillegg til ei informasjonseining og analysestab.

Politisk leiing Endra

Per oktober 2021 er Emilie Enger Mehl statsråd og leiar for Justis- og beredskapsdepartementet.

Sjå òg Endra

Norske justisministrar

Kjelder Endra