Opna hovudmenyen

Ein kaperbåt er ein privat, væpna båt som driv sjørøveri med tillating frå si eiga regjering eller på oppdrag frå si eiga regjering. Kaperbåtane var av veldig varierande storleik, frå 2 ½ til 50 lester. Bestykninga kunne variere fra ei til ti kanoner.

I Noreg spelte kapertrafikken ei stor rolle under krigen mot England frå 1807 til 1814, spesielt på Sørlandskysten. Ca. 70 kaperbåtar vart utrusta i Kristiansand. 450 skip vart kapra og tekne inn til Noreg i krigsåra, 300 av dei vart førte til Kristiansand.