Karakteristikk i matematikk er eit kjennetal eller kjenneteikn, eit typisk tal, som vert nytta innan forskjellige greiner av matematikken i ulike tydingar.

Til dømes er karakteristikken til ein ring det minste talet n slik at n·a = 0 for alle a i ringen.

Kjelder endre