Kategori:Samiske kommunar

Ulike samiske språk har ulik grad av offisiell status i dei følgjande kommunane i Finland, Noreg, Russland og Sverige.