Kategori:Sentimentale kjærleikssongar

Songar som på engelsk vert kalla «torch songs», tåreperser eller sentimentale kjærleikssongar om ugjengjeldt kjærleik.