Kategori:Tilstandar relatert til eller forverra av svangerskap, fødsel og barseltid
Merk: Denne kategorien gjeld særleg sjukdommar og andre komplikasjonar ved svangerskap, fødsel og barseltid. Kategorien atterspeglar Kapittel XI (O00-O99): Svangerskap, fødsel og barseltid frå tiande utgåve av Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sjukdommar og relaterte helseproblem. For allmenngjeldande kategoriar om desse emna, sjå Kategori:Svangerskap, Kategori:Barnefødsel og Kategori:Jordmorfag.