Keyhole Markup Language

Keyhole Markup Language (KML) er eit filformat for vising av datakart.

Som ein nettlesar kan visa innhald skrive i HTML, kan KML brukast til å visa data på kart som Google Maps som virtuelle globus Google Earth.

Dette er ein internasjonal standard som blir halden ved like av Open Geospatial Consortium og tidlegare av Google.

Eit døme:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Placemark>
  <name>New York City</name>
  <description>New York City</description>
  <Point>
    <coordinates>-74.006393,40.714172,0</coordinates>
  </Point>
</Placemark>
</kml>

Sjå òg endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre