Boka Kitáb-i-Aqdas (eller Aqdas) er eit av bahá’ítruas viktigaste verk og blei skriven av Bahá'u'lláh i 1873. Namnet kjem frå arabisk (الكتاب الاقدس, al-Kitāb al-Aqdas) og tyder ‘Den heiligaste boka’. Boka inneheld mellom anna lovar, profetiar, prinsipp og retningslinjer for korleis det administrative systemet skal byggjast opp. Boka blei omsett til bokmål i 2008.