Kjede er eit fleksibelt band sett saman av korte metalbitar, som vert haldne frå kvarandre av korte røyrstubbar. Kjede vert ofte nytta for å driva ein aksling frå ein annan, med å setta kjedehjul på akslingane og legga ei kjede rundt kjedehjula.

Kjede og kjedehjul.
Registerkjeda på ein bilmotor.

Kjededrift vert òg nytta når det er viktig at ulike akslingar har ein bestemt vinkel i høve til kvarandre, som til dømes kamakselen i ein stempelmotor.

Sjå òg Endra