Kjemisk industri viser til fleire former for industriverksemd der ein forsker på og bruker kontrollerte kjemiske prosessar til å danna ønskte stoff, til dømes drivstoff, gjødsel, medikament, reingjeringsmiddel eller mellomprodukt til vidare industriell bruk.

Kjemisk industri i Tyskland på 1950-talet.

Den kjemiske industrien voks fram i lag med den industrielle revolusjonen og utviklinga av moderne kjemi og kjemiteknikk.

Større norske verksemder innan kjemisk industri er mellom anna Norsk Hydro, Dynea, Orkla og Elkem.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  Commons har multimedium som gjeld: Kjemisk industri