Kjerne i matematikk

Kjerne er eit omgrep nytta i matematikk. Kjernen til ein matematisk transformasjon er mengda av dei element som transformasjonen avbildarnullelementet. Viss transformasjonen er lineær, vert kjernen òg kalla nullrommet.

KjelderEndra