Kloritt er ei gruppe mineral som i likskap med glimmerar lèt seg spalte opp i tynne flak på grunn av ein sjiktgitterstruktur. Spalteflaka er fleksible, men ikkje elastiske som hos glimmer.

Klorittgruppa

Generelt
KategoriFylosilikat
Kjemisk formel(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10
(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6
Identifikasjon
FargeForskjellige tonar av grøn; sjeldan gul, raud eller kvit
KrystallformBlada massar, skala aggregat, impregnerte flak
KrystallsystemMonoklin 2/m; med somme triklin polymorfi.
KløyvPerfekt 001
BrotLamellar
Mohs hardleiksskala2–2.5
GlansGlasaktig, perleaktig, matt
Spesifikk vekt2.6–3.3
Optiske eigenskapar
Brytingsindeks1.57–1.67
Andre eigenskaparFleksibel - ikkje elastisk

Kloritt finst ofte i lågmetamorfe bergartar som fyllitt, grønskifer og kleberstein.

Minerala er hydroksylhaldige silikat av aluminium, magnesium og jarn, med generell formel (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8. Einskilde klorittar kan òg innehalde nikkel, mangan, krom eller litium.

Hovudtypar endre

Kjelder endre

  • Raade, Gunnar (14. februar 2009). «Kloritt». Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014. 

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Kloritt