Kollektivtransportproduksjon AS

Kollektivtransportproduksjon AS (KTPAS) blei stifta 1. juli 2006 og er eit norsk aksjeselskap eigd av Oslo kommune. Selskapet førar vidare den operative delen av AS Oslo Sporveier; drift av buss, sporvogn og T-bane, dessutan servicefunksjonar i tilknyting til dette. Samstundes blei det oppretta eit nytt selskap som overtok namnet Oslo Sporveier (og som seinare blei Ruter) som kjøpar inn og organiserer kollektivtransporttenester på vegne av Oslo kommune.

Selskapet har seks dotterselskap: