Kommandørkaptein

Kommandørkaptein er ei offisersgrad i Sjøforsvaret. Den svarar i Noreg til grada oberstløytnant i Hæren og Luftforsvaret. I NATO sitt system er kommandørkaptein rangert på nivå OF4.

I den britiske og den USA-amerikanske marinen svarar kommandørkaptein til Commander og i den tyske marinen til Fregattenkapitän.

Grad under:
Orlogskaptein

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kommandør

Grad under:
Major

Hæren og Luftforsvaret
Militære grader

Grad over:
Oberst