Ein kommandosoldat er ein type lettvæpna soldat som finst i ein militær spesialstyrke. Dei vert sette til å utføra mindre sjølvstendige oppdrag.

Synonym Endra

I norske media vert omgrepet òg nytta som synonymt med spesialsoldat og spesialjeger.

Kommandosoldatar Endra

Noreg:

Storbritannia:

Sjå òg Endra