Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2007

(Omdirigert frå Kommunevalet 2007)

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2007 var eit riksdekkjande lokalval i Noreg som vart skipa til måndag 10. september (i nokre kommunar òg sundag 9. september). Det skulle veljast representantar til kommunestyre og fylkesting for valperioden 20072011. Kvar kommune og kvart fylke utgjorde ein valkrins. I Oslo var det ikkje fylkestingsval, men hadde som mange større kommunar val til bydelsutval.

Leif Johan Sevland, ordførar i Stavanger, Han og partiet Høgre gjorde eit godt val
Stemmeurne

Kommunevalet Endra

Ved kommunevalet vart det gjeve 2207840 frå 61,1 % av dei røysteføre. Interessa for kommunestyrevalet var monaleg større enn interessa for fylkestingsvalet.

Parti Prosent av stemmene Endring i høve til 2003
Arbeidarpartiet 29,6% +2,1%
SV 6,2% -6,1%
Senterpartiet 8,0% +0,1%
Krf 6,4% 0
Venstre 5,9% +2,1%
Høgre 19,3% +1,2%
Frp 17,5% +1,1%
RV 1,9% +0,4%

Direkte ordførarval Endra

Nokre kommunar gjennomførte direkte ordførarval i samband med kommunevalet 2007. Kommunane merkte med * skipa til slikt val for første gong, dei andre kommunane har hatt slikt val tidlegare. Direkteval til ordførar vart gjennomført første gong i 1999, med mål om å auka interessa for lokaldemokratiet.

Finnmark:

Troms:

Nordland:

Sør-Trøndelag:

Møre og Romsdal:

 

Sogn og Fjordane:

Hordaland:

Rogaland:

Vest-Agder:

Aust-Agder:

 

Telemark:

Vestfold:

Buskerud:

Østfold:

Akershus:

Oppland:

Hedmark:

Fylkestingsvalet Endra

Ved fylkestingsvalet vart det gjeve 2072392 godkjende røyster frå 57,4 % av dei røysteføre.

Parti Prosent av stemmene Endring i høve til 2003
Arbeidarpartiet 30,8% +3,8%
SV 6,5% -6,5%
Senterpartiet 7,8% -0,3%
Krf 6,7% -0,2%
Venstre 5,6% +1,9%
Høgre 18,8% +1,0%
Frp 18,5% +0,6%
RV 2,1% +0,5%

Bakgrunnsstoff Endra