Kommunikasjonssatellitt

Ein kommunikasjonssatellitt er ein kunstig satellitt som er plassert ute i verdsrommet for å mogleggjere telekommunikasjon mellom store avstandar på jordkloden. Det kan vere frå ein verdsdel til ein annan, eller frå land til sjø.

Illustrasjon av ein kommunikasjonsatellitt over jorda

Kommunikasjonssatellittar nyttast til telefoni, radio- og fjernsynsoverføyringar, internett, amatørradio og ulike militære føremål.