Kompletorium (frå latin, eigentleg 'avslutting') er ei tidebøn som vert beden som ei liturgisk kveldsbøn før leggjetid.

Liturgi

endre

Under nemninga kveldbøn har denne tidebøna fått plass i Gudstenestebok for den norske kyrkja. Liturgien for denne kveldsbøna inneheld følgjande ledd:

 1. Innleiing
 2. Kveldssalme
 3. Syndsvedkjenning
 4. Bibelske salmar – ein tillitssalme frå salmane i Det gamle testamentet
 5. Tekstlesing
 6. Etter tekslesinga kan ein syngje ein svarsalme, vere stille eller ein kan halde ein stutt tekstmeditasjon
 7. Simeons lovsong (Nunc dimittis) – dette leddet er spesielt for kveldsbøna
 8. Bøn; gjerne ei kollektbøn
 9. Herrens bøn
 10. Overgiving i Guds hender
 11. Avslutning – lovprising, velsigning og evt postludium.

Kjelder:

endre