Komponenten motstand

Komponenten motstand syner til ein komponent med ein bestemt elektrisk motstand. Slike komponentar vert nytta i elektriske krinsar i elektronisk utstyr. Motstandar vert produserte med standardiserte verdiar, toleranse, effekt, fysiske dimensjonar, etc.

Motstandar med fargekode.

Material og verkemåteEndra

Fysisk utformingEndra

Motstandar for holmonteringEndra

Motstandar for overflatemonteringEndra

MerkingEndra

Sjå ògEndra