Kongsberg prosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Kongsberg.

Kongsberg kyrkje
Foto: Trond Strandsberg
Hedenstad kyrkje
Foto: Dag Bertelsen
Flesberg stavkyrkje
Foto: Tronds Strandsberg
Nore stavkyrkje
Foto: Alfred Nerstu
Rollag stavkyrkje
Foto: Trond Strandsberg

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Kongsberg prosti endre

Kongsberg kommune endre

Flesberg kommune endre

Rollag kommune endre

Nore og Uvdal kommune endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre