Konkav

Wikimedia-fleirtydingsside

Konkav er eit adjektiv som vert nytta om noko som krummar innover. Konkavitet er eigenskapen å vere konkav. Motsetninga til konkav er konveks.

Ordet konkav har opphav i latin, i ein samansetnad av forstavinga co(n) = saman og adjektivet cavus = hol.

Konkav eller konkavitet kan referere til

Biologi:

Fysikk:

  • Konkav linse, ei linse med sideflater som er plane eller krummar innover.
  • Konkav spegel, ein spegel der spegelflata krummar innover, bort frå det innfallande lyset.

Matematikk:

I tillegg kan omgrepet konkav oppover nyttast om konvekse funksjoner, og konkav nedover om konkave funksjoner.

Kjelder

endre
  • Denne artikkelen bygger på «Konkav» frå Wikipedia på bokmål, den 17. februar 2013.
  • Steven Schwartzman (1994). The words of mathematics. An etymological dictionary of mathematical terms used in English. Washington, DC: The Mathematical Association of America. ISBN 0-88385-511-9. 

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.