Konrad

mannsnamn

Konrad er eit mannsnamn med tysk utsprang, Kuonrat; «Han som gjev djerve råd». Kon (Kühn eller Kuon) tyder djerv, dristig eller uredd, medan Rad (Rat) tyder råd eller rådslag. Kortforma Kurt er mest utbreidd i Noreg i dag.

Medan Konrad er kjend i Noreg frå 1300-talet, har kortformane Kurt og Kort spreidd seg sidan 1400-talet. I dag vert ikkje Kort nytta. Bruken av gutenamnet Konrad kulminerte rundt 1900, og er ikkje eit vanleg dåpsnamn i dag, men har hatt ein liten oppsving dei siste åra.

NamnedagarEndra

Konrad har norsk namnedag den 26. november, medan namnet blir feira den 12. november i Sverige.

Kjende berarar av namnetEndra

BakgrunnsstoffEndra

  • SSB - namnestatistikk for mannsnamnet Konrad i Noreg.