Kraftlinjer eller feltlinjer er romkurver som viser retninga av krafta i eit kraftfelt. Tettleiken av feltlinjene kan ein sjå på som eit mål for storleiken av krafta.

Sjå òg endre

Kjelder endre

kraftlinjer. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/kraftlinjer