Kriminologi eller kriminalvitenskap er ein tverrfagleg vitskap som tek for seg kriminalitet og straff.

Framsidebiletet frå Identification anthropométrique (1893) av den franske politibetjenten og biometrikaren Alphonso Bertillon.

I akademisk samanheng vert «kriminologi» brukt om den forskingstradisjonen som søkjer å analysere dei sosiale prosessane knytte til brotsverk, og reaksjonane slike handlingar ofte inneber. Eit hovudpoeng for den kriminologiske forskinga er i så måte å «vise at kriminalitet og straff ikke er naturgitte kategorier, men en av mange måter å kategorisere og reagere på handlinger på».[1]

Kjelder endre

  1. Finstad, Liv; Høigård, Cecilie (2007). Kriminologi. Pax. s. 13. 

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Kriminologi