Kronecker-delta

Det matematiske symbolet Kronecker-delta , som vart innført av Leopold Kronecker, er ein funksjon i to variablar. Det vert òg kalla Kronecker-symbol og delta-funksjon vert og nytta.

DefinisjonEndra

Kronecker-delta vert definert som:

 

der i og j er element i ei mengde  .

EigenskaparEndra

  • Kronecker-delta vert ofte skiven som
 ,
når den står for den karakteristiske funksjonen   i ei diagonalmengd.
 .

Døme på brukEndra

  • Innan lineær algebra vert symbolet nytta for å uttrykka einheitsmatrisa   som  . Til dømes kan ei 3x3 einheitsmatrise uttrykkast som:
 .
  als  .
 

Sjå ògEndra