Opna hovudmenyen

LandskapEndra

Geografisk er Kronobergs län sjølve hjartet i landskapet Småland. Kronobergs län fekk den noverande forma si då Jönköpings län vart skilt ut som eit eige len i 1687.

AdministrasjonEndra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Byar i Kronobergs länEndra

KjelderEndra