Krystallfysikk er læra om dei fysiske eigenskapane til krystall og korleis desse henge saman med krystallstrukturen deira.

Kjelder Endra