Tvillingkrystall

(Omdirigert frå Krystalltvilling)

Tvillingkrystall er krystallar av eit mineral som har vokse saman. Slike krystall er særs vanlege blant minerala. Det geometriske tilhøvet mellom delane i ein tvillingkrystall skildrast ved ei tvillinglov, anten uttrykt som eit tvillingplan eller ein tvillingakse.

Tvilling - Kvarts

Døme endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre