Tvillingkrystall

(Redirected from Krystalltvilling)
Tvilling - Kvarts

Tvillingkrystall er krystallar av eit mineral som har vokse saman. Slike krystall er særs vanlege blant minerala. Det geometriske tilhøvet mellom delane i ein tvillingkrystall skildrast ved ei tvillinglov, anten uttrykt som eit tvillingplan eller ein tvillingakse.

DømeEdit

KjelderEdit

BakgrunnsstoffEdit