Kunstartar er ein måte å systematisere kunsten som uttrykksform. Kunstartar omfattar det kunstnariske og kreative - og skiljet mot omgrepet media kan vere vanskeleg å trekkje. Medieomgrepet omfattar det tekniske og kommunikative.


Kunstartane er forsøkt inndelt på denne måten:

Den første kunstart: Skulptur

Den andre kunstart: Målarkunst

Den tredje kunstart: Musikk

Den fjerde kunstart: Litteratur

Den femte kunstart: Dans og ballett

Den sjette kunstart: Drama, opera, scenekunst

Den sjuande kunstart: Film og animasjon

Den åttande kunstart: Radio-produksjoner

Den niande kunstart: Teikneseriar

Den tiande kunstart: Fotografi

Den ellevte kunstart: fjernsynsproduksjonar

Den tolvte kunstart: Grafisk kunst, gravering, teikning, mosaikk, typografi

Den trettande kunstart: Arkitektur, landskapsarkitektur, hagekunst, by- og regionutforming

Den fjortande kunstart: Brukskunst, industriell kunst, industrielt design

Den femtande kunstart: Videokunst, musikkvideo

Den sekstande kunstart: Dataspill

Den syttande kunstart: Rollespel