Kusjittiske språk

Dei kusjittiske språka utgjer ei grein av dei afroasiatiske språka og blir snakka på Afrikas horn. Dei mest kjende kusjittiske språka er oromo (med 26 mill. talarar[1]) og somali (med 16 mill. talarar[2]).

Kusjittiske språk
Klassifisering: afroasiatiske språk
Bruk
Område: Afrikas Horn
Språkkodar
ISO 639-2: cus

Språkfamilien har fått namn etter den bibelske figuren Kusj etter modell frå semittiske språk.

InndelingEndra

Dei kusjittiske språka kan grupperast på denne måten:

Tradisjonelt rekna ein også omotiske språk som kusjittiske, men desse er gruppert som ein eigen familie i nyare språkforsking.

ReferansarEndra

  1. Ethnologue om Oromo http://www.ethnologue.com/language/gaz
  2. Ethnologue om Somali http://www.ethnologue.com/language/som