Kvadratmeter er ei SI-avleia eining for måling av areal. Eininga bygger på meter, og symbolet for kvadratmeter er .

Kvadratmeter er ei mykje nytta eining. Den vanlegaste bruken er for å gje opp arealet av ein bygning, til dømes bruttoareal, buareal, m.m.

1 m² er lik:

Og motsett: