Kystvaktskvadron Sør

Kystvaktskvadron Sør, KV Sør var ein av dei to hovudinndelingane av Kystvakta. Administrasjonen og servicefunksjonar for flåten var lokalisert på Haakonsvern Orlogsstasjon. Skvadronen nedlagt 01.01.12.

Fartøy i Kystvaktskvadron SørEndra

Fartøy i Ytre Kystvakt

Fartøy i Indre Kystvakt

KjelderEndra