Lågmolekylært heparin

Lågmolekylære heparin er lækjemiddel som vert nytta for antikoagulasjon og er fragment av heparin. I Noreg har vi lækjemiddel som dalteparin, enoksaparin og tinzaparin.