Lafjord

For fjorden i Finnmark, sjå Lafjorden

Lafjord er ein del av Stolsfjorden i Flekkefjord kommune som går inn til sjølve byen Flekkefjord. Fjorden startar ved Kjeøy og strekkjer seg 4 km nordover til sentrum av Flekkefjord. Gjennom Flekkefjord går det eit lite sund dei kallar Elva og på andre sida ligg Grisefjorden.

Sentrum av Flekkefjord og det smale sundet Elva som går mellom Lafjord og Grisefjorden

Utanom sjølve Flekkefjord ligg bygda Fjellsæ på vestsida av Lafjord. Ved innløpet til hamnebassenget utanfor Flekkefjord sentrum stikk to nes ut i fjorden. På vestsida ligg Sveigeodden og på austsida ligg Grønnes. Vest i hamnebassenget ligg Tjørsvågvika med Tjørsvågstrand. Nord for denne ligg Trellevika.

Koordinatar: 58°16′08″N 6°39′22″E