Lauk (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Lauk kan ha fleire tydingar:

  • Plantearten lauk (Allium cepa) som omfattar mellom anna undergrupperne matlauk og luftlauk
  • Laukslekta (Allium), og nemning på fleire artar som inngår i slekta
  • Plantedelen lauk, en del av ei plante som er under jorda
  • Purrelauk
  • Kvitlauk

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.