Lauvblåsar er ei maskin som vert nytta til å blåsa saman lauv og anna rusk i hagar og parkar om hausten. Det finst mange utgåver, frå små berbare maskiner til store sjølvgåande maskiner. Berbare lauvblåsarar hadde tidlegare ein einsylindra totakts bensinmotor, medan det i dag er meir vanleg med firetaktsmotor.

Lauvblåsar.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Lauvblåsar