Ledd i matematikk

matematisk uttrykk for dei enkelte addendane i ein sum, eller for dei enkelte elementa i ei rekkje

Ledd i matematikk er eit omgrep for dei enkelte addendar i ein sum, og på dei enkelte element i ei rekkje.

Til dømes:

3 + 4x + 5yzw

der 3, 4x og 5yzw alle er ledd.