Lemma i matematikk

Lemma i matematikk er ein hjelpesats eller forbetrande sats, altså ei setning som må bevisast før ein kan bevise hovudresultatet.

Noko som dannar eit lemma eller gjeld eit lemma vert kalla lemmatisk.

KjelderEndra