Levetid for eit fysisk system vil sei den tida det tar frå systemet er danna til det endar. Som regel vil like eller nær like system ha ulike levetider. Ein kan då ha ei gjennomsnittleg levetid for systemet kalla systemet sitt middelliv eller middellevetid. Ein snakkar òg om eit halvlivv eller ei halveringstid som er den tida det i snitt tek for at mengda av ei stor mengd like system skal bli halvert.

Kjelder endre