Lex superior-prinsippet

(Omdirigert frå Lex superior)

Lex superior-prinsippet (av latin lex, 'lov', og superior, 'over;) er eit prinsipp innan rettsvitskap. Ved motstrid mellom fleire rettsreglar gjer lex superior-prinsippet at regelen av høgste rang gjeld.

Døme: Rettsreglar grunna i grunnlov går føre dei som er grunna i ordinær lov, reglar grunna i ordinær lov går føre dei som er grunna i føreskrift osv.

Sjå også endre