Likebeint trekant

Ein likebeint trekant er ein trekant med to sider som er like lange og to vinklar som er like store. Høgda deler den i to like rettvinkla trekantar.

Ein likebeint trekant

Formlar

endre

Desse formlane er nok ikkje like effektive som dei er med ein likesida trekant, men det er råd å forenkle nokre av dei. Her er g grunnlinje, h høgde og s er lengda på dei to like sidene.

Omkrins  
Høgde   altså Pythagoras’ læresetning.

Likebeint trekant i andre figurar

endre
 
Ein rombe består av to likebeinte trekantar.
  • Ein rett pyramides sider er, viss ein ser vekk frå grunnflata, alltid likebeinte.
  • Ein rombe inneheld alltid to likebeinte trekantar.