Lindemanprisen er ei årleg utmerking, administrert av «Lindemans legat» ved Noregs musikkhøgskole som i si tid vart starta av Ludvig Mathias Lindeman. I perioden 1978-1993 var prisen delt mellom komponist, utøvar og pedagog. Prisen var i 2005 på 150 000 norske kroner, og vinnaren har sidan 2001 hatt ei ekstra rolle med å velje ut mottakaren av den årlege «De unges Lindemanpris» på 50 000 kroner. Prisvinnaren her må vere under 35 år. Utdelinga skjer i slutten av oktober i Lindemansalen på Noregs musikkhøgskole i Oslo.

Vinnarar av Lindemanprisen

endre

Vinnarar av «De unges Lindemanpris»

endre

Fotnotar

endre

Bakgrunnsstoff

endre