Linse i geologi

Linse vert i geologi nytta om ei linseforma inneslutting med avvikande samansetnad i sediment eller krystallinsk skifer. I sedimentære bergartar kan ei linse vere ein primær avsetning eller ein konkresjon (sekundær avsetning).

KjelderEndra