Liste over medisinske symptom

Wikimedia-listeartikkel

Medisinske symptom er klager som kan tyde på sjukdom. Dei vert merka av pasienten, og kan føre til at personen oppsøker medisinsk hjelp. Det er sjeldan at personar kjem til legen og seier: «Eg har amaurosis fugax». Det er meir sannsynleg at dei klagar over synssvinn. Denne lista er ikkje uttaumande, men kan virke som ei nyttig vegleiing.

Symptom etter presentasjon endre

Eg har påført skade i:

Eg har vorte/vore:

Eg trur eg har:

Sjukdom endre

Eg har smerte i:

Eg følar meg:

Eg kan ikkje:

Sjå òg endre

Kjelder endre