Liten kuling er vindstyrke 6 i Beaufortskalaen og den svakaste av kulingkategoriane. Vindsnøggleiken er då 10,8–13,8 m/s eller 40-50 km/t. Den eldre sjønemninga er toreva kuling.

Verknaden til liten kuling på havet

Merk at både i engelsk, svensk (delvis) og dansk, så går denne vindstyrken framleis som bris, medan kuling (eller gale på engelsk) først kjem i vindstyrke 7.

Verknader endre

Land endre

Store greiner og mindre stammer rører seg. Det kvin i telefonleidningar. Det er vanskeleg å bruke paraply og ein merkar motstand når ein går.

I fjellet endre

Det er særs slitsamt å ta seg fram mot vêret. Snøfokk set ned sikta til under 1 km. Det vanskeleg å halde andletet uverna mot vinden i lengre tid. Folk flest bør ikkje legg ut på tur over snaufjellet ved denne og høgare vindstyrkar.

På sjøen endre

Store bølgjer (3-4 m) startar å danne seg. Skumskavlane er større overalt, og det kjem gjerne noko sjøsprøyt.

Andre språk endre

Språk Namn
Svensk Frisk vind (på land), hård bris, frisk kuling/kultje(til sjøs)
Dansk Hård vind
Færøysk Strúkur í vindi
Islandsk Stinningskaldi
Engelsk Strong breeze

Kjelder endre