Litografisk skifer

Litografisk skifer eller litografisk stein er ein finkorna, lagdelt kalkslam-bergart som blir brukt til framstilling av grafikk (sjå litografi). Fargen er som regel ljos gul, men kan òg vere blågrå. Den mest kjende typen kjem frå lag frå yngre jura i Solnhofen i Bayern.

Ein trykkplate av litografisk kalkstein etter bruk til å trykke eit kart. Merk den fine teksturen til steinen.

KjelderEndra