Litteratur (frå lat. 'skrift, skriftleg framstilling' av littera 'bokstav') eller bokheim er eit svært vidt omgrep som dekkjer det meste av det menneska lager med ord. Det meste av litteraturen vert skrive ned og trykka i bøker, men det finst òg munnleg litteratur, som vitsar og vandrehistorier, og litteratur på Internett som aldri har vore utgjeve av noko forlag.

Bokskuluptur i Berlin ved Ideenes promenade, 2006

Ein plar skilje mellom faglitteratur (sakprosa) og skjønnlitteratur. Når folk flest tenkjer på litteratur, vil dei nok likevel for det meste tenke på skjønnlitteratur, og sjå for seg ein roman, som er blitt vår tids hovudlitteratur. I tidlegare hundreår var det det rima diktet som var den viktigaste forma for litteratur. I vikingtida og mellomalderen, var det det episke diktet som var in, og før det igjen såg dei gamle grekarane helst drama – tragediar og komediar.

Hovudformer av skjønnlitteratur endre

Sjangrar endre

Epokar endre

Desse epokane viser til europeisk litteratur frå eit norsk synspunkt.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre