Ein logisk konstant, konnektiv eller logisk ord er ord som til dømes og (konjunksjon), eller (disjunksjon) og viss-så (implikasjon). Konstantar er av avgjerande tyding for oppbygginga og funksjonshøva i den gamle logikken.

Kjelder endre